0

Polyglutt

En språkutvecklande app för förskolan!

En sen eftermiddag i november var jag på ett seminarium som arrangerades av Inläsningstjänst och Natur&Kultur. Seminariet handlade om en ny språkutvecklande app som heter Polyglutt, framtagen av Inläsningstjänst i samarbete med litteraturpedagog Agneta Edwards och ett antal förlag.

Polyglutt innehåller i nuläget 150 digitala bilderböcker varav 60 av dessa är inlästa på 11 språk. Bilderböckerna är noga utvalda av litteraturpedagog Agneta Edwards och ska hålla en hög språklig- och konstnärligkvalitet. Målet är inte flest utan bäst böcker! I appen finns också en pedagogisk handledning som handlar om läsning i förskolan.

 

Polyglutt inläsningstjänst

Polyglutt kan ses som ett komplement till pedagogernas läsning av de fysiska böckerna och möjliggör för många barn att få lyssna till sitt modersmål på förskolan. Ett starkt modersmål stärker även andra språk. Det kan också vara viktigt att höja modersmålets status i barngruppen samt att stärka barnets självkänsla och identitet. Det kan vara svårt att stödja barnens modersmål om det inte finns pedagoger som talar barnens språk på förskolan.

Polyglutt Agneta

Vad som är viktigt att känna till är att Polyglutt endast kan köpas av förskolan till en kostnad av 99 kr per barn och år. Appen är under uppbyggnad och innehåller endast svenska bilderböcker, alltså det finns inga översatta bilderböcker i dagsläget. Inläsningstjänst hoppas på att fler förlag är intresserade av samarbete. Det finns många problem kring rättigheter och avtal med att t ex få in översatta bilderböcker och bilderböcker på TAKK. Men jättebra att Polyglutt nu är framtagen och under utveckling!

Läs gärna mer på inläsningstjänst webbplats: https://www.inlasningstjanst.se/pedagogiska-verktyg/sprakutveckling-i-forskolan/

 

0

Gåvoböcker till 6-åringar i förskoleklass

Under vårterminen bjuder de flesta enheter in alla 6-åringar i förskoleklass till biblioteket. I samband med besöket får alla barn en bok i present. Förra läsåret valde några enheter att dela ut ”Stora bildordboken” av Anna Ribbing och passade även på att visa bokstavslådan i samband med biblioteksvisningen.

20170921_112137

Farsta enheten har bestämt sig för att våren 2018 jobba med Jonna Björnstjernas nya bok ”Sagon om den underbara familjen Kanin och Farbror Elände”. Det finns många sagoreferenser i boken: Bockarna Bruse, Askungen, Tuvstarr med flera som råkat ut för ”elände” och som döljer sig i bakgrunden. I början och slutet av boken finns roliga tidningsartiklar som en kan spinna vidare kring med någon skapande aktivitet utifrån boken. Dessutom dyker Farbror Elände och Fru Tur upp och då kan en prata om otur och tur. De fyra biblioteken i Farstaenheten gör tillsammans en handledning till boken. Några av biblioteken kommer också att bjuda in förskoleklasserna att jobba med en utställning kring boken, som resulterar i vernissage med författarbesök!

9789163896583

Har ni bestämt vilka gåvoböcker ni ska dela ut till 6-åringarna? Om ni bestämt er får ni gärna skriva i kommentarsfältet nedan och tipsa om vilken bok ni valt och lite hur ni tänkt jobba med den.

Inköpsgruppen vill gärna få in önskemål om gåvoböcker under september.

0

Läs- och lyssnarrummet Skattgömman på Åkermyntans förskola

Många förskolor i Stockholm har lyft sin läsmiljö efter att ha gått studiecirkeln med ”Bilderbokens mångfald och möjligheter” på biblioteken. Det märkte vi inte minst efter utvärderingen av studiecirkeln där detta fastslogs.

En pedagog som har jobbat mycket med att utveckla läsmiljön är Ann-Katrin Molin på förskolan Åkermyntan i Hässelby villastad. Hon har tillsammans med barn och kollegor på förskolan gjort om ett rum till en inbjudande lässtudio där barnens läslust ska väckas samtidigt som de ska känna ett lugn i miljön. För att väcka förväntan och nyfikenhet har Ann-Katrin satt upp en knapp utanför läs och lyssnarrummet. Innan barnen går in i rummet får barnen trycka på knappen och då säger en röst: ”Välkommen till läs och lyssnarrummet”. När barnen kliver in genom dörren möts de av ett välkomnande rum med frontade böcker och sittmöbler. I taket hänger kulor som glittrar i alla möjliga färger.

Vårbrodden
Läs och lyssnarummet

 

SittpuffarSittpuffar i äppelträd med en barnboksfigur bakom varje puff på väggen

Ann-Katrin har en referensgrupp med barn på förskolan som hon har pratat med om vilka böcker som de vill ska finnas på biblioteket. Barnen har också varit med och packat upp alla paket med nyinköpta böcker, stämplat böckerna, målat om en stol och kommit med förslag på vad läs och lyssnarrummet ska heta.

Det som har tagit mest tid och varit mest krävande är att göra bokurvalet tycker Ann-Katrin. Framför allt att hitta böcker på olika språk. Ann-Katrin har satsat på olika teman som genus, hbtq och mångfald. Nyligen har hon även köpt in många faktaböcker kring de teman som förskolan jobbar med. Ann-Katrin har också en förteckning över vilka böcker som finns i rummet. Böckerna lånas inte ut till föräldrar eller andra förskolor utan tanken är att de ska finnas kvar. Föräldrar får gärna slå sig ner och läsa en bok när de hämtar sina barn vid dagens slut.

lc3a4shc3b6rna-222.jpg
Här kan man sitta och lyssna på böcker

Läs och lyssnarrummet används även av 4 förskolor som finns i samma enhet. En förskola kommer regelbundet en gång i veckan. De andra förskolorna kommer med förslag på böcker som kan köpas in. Läs och lyssnarummet har inspirerat de andra förskolorna till att jobba med sina läsmiljöer också.

Ann-Katrin har fått bra stöd av sin chef och av sina kollegor i arbetet med att utforma rummet. Läs och lyssnarummet används men Ann-Katrin tycker att det gott kan användas ännu mer! Men det är tydligt att rummets utformande ger barnen inspiration till att vilja läsa böcker och att det finns ett lugn i rummet som ger möjlighet till att koncentrera sig på böckerna. Böckerna går inte att låna hem utan ska stanna i förskolan.

Skattgömman
Reflektionstavla i läs- och lyssnarummet

En gång i veckan går en pedagog tillsammans med två-tre barn till det närliggande biblioteket i Hässelby villastad i Åkermyntans centrum. Det är ett medvetet val att bara gå iväg med ett par barn i taget. Det blir mer kvalitetstid för varje barn med mer tid att tala med och lyssna till varje barn. När barnen kommer tillbaka till förskolan så dukar barnen fram alla böcker de lånat och visar för de andra barnen. Att gå till ”stora” biblioteket är uppskattat hos barnen som gärna vill återvända dit med sina föräldrar.

För att få föräldrarna ännu mer engagerade i att läsa för sina barn kommer Vällingby bibliotek att förse förskolan med bokpåsar. Varje bokpåse innehåller fem böcker som föräldrarna kan ta med sig hem och läsa för sina barn.

/Rose-Marie Nilsson

0

Lennart Hellsingsdagen

Här kommer tips om en eftermiddag/kväll om Lennart Hellsing på Svenska barnboksinstitutet.

Det här går att läsa på svenska barnboksinstitutets webbplats:
Lennart Hellsings betydelse för barnlitteraturen i Sverige kan inte överskattas. Under 1940-talet och fram till idag har han förnyat barnbokens form och innehåll, framförallt genom egen produktion, men också genom framställning av barnbokskritik och debattartiklar. Tidigt insåg han barns behov av inte bara text och bild, utan också musik, rörelse och dans. Lennart Hellsings bilderböcker förnyade illustrationskonsten för barn radikalt med bilder av konstnärer som Stig Lindberg och Poul Ströyer för att bara nämna ett par av de han okonventionellt samarbetade med.

Här arrangeras en halvdag om Lennart Hellsings betydelse för språkutveckling och illustratörskonsten. Hur hans texter med språklekar öppnade upp och gav möjligheter för konstnärernas skapande. Dessutom utdelning av Svenska barnboksinstitutets Lennart Hellsing-pris.

Medverkar gör bland andra Ylva Karlsson, Lena Kåreland, Lotta Olsson, Jöns Mellgren och Pella Myrstener.

Tid och plats
Onsdag 1 februari kl. 15 till ca kl. 19.00.Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. T-bana Odenplan. Fri entré, ingen förhandsanmälan.

I samarbete med Lennart Hellsing-sällskapet.
Med stöd från Stockholms stad, Svenska Tecknare, Svenska barnboksakademin, Rabén & Sjögren.

lhdagenaffischbeskurenb300

 

Besök gärna www.sbi.kb.se där utförligare program kommer läggas upp inom kort.
/Rose-Marie

 

0

Förskolebibliotek

Barnutvecklingsgruppen åkte på studiebesök till Lund och Malmö för att titta på deras förskolebibliotek, 16-17 november. Vi ville titta närmare på vad förskolebibliotek kan vara för något och se till vilken roll folkbiblioteket har spelat kring detta i Lund respektive Malmö.

Vad är då ett förskolebibliotek? Det finns ingen enhetlig definition av vad det är rent generellt. Ett förskolebibliotek är oftast ett rum på förskolan som pedagoger och barn har gjort om till ett bibliotek med en boksamling och inrett rummet läsinspirerande. En del förskolebibliotek låter barnen låna hem böcker. Flera förskolor kan dela på ett förskolebibliotek. I regel finns det ingen katalog över beståndet. Lånen registreras generellt inte heller.

Både Lund och Malmö betonar vikten av att göra pedagoger, barn i förskolan och föräldrarna delaktiga i förskolebiblioteken. De ser heller ingen konkurrens med att starta upp ett bibliotek på förskolan. Tvärtom så leder det till att barn och föräldrar läser och lånar ännu mera. Både Lund och Malmö menar att det är viktigt att ha läsmiljöer på alla avdelningar – det räcker inte bara att ha ett förskolebibliotek – läsmiljöerna ska vara levande på alla avdelningar i förskolan.

Lund
Malmö och Lund skiljer sig på så sätt att Lund har satt upp vissa kriterier för att förskolan ska få kalla sitt bibliotek för förskolebibliotek. Det finns ett pågående samarbete mellan stadsbiblioteket i Lund och förskolebiblioteken, t ex genom inköpsvägledning och att barnbibliotekarier regelbundet besöker förskolebiblioteken. I Lund finns det 80 kommunala förskolor, läsombud och 16 förskolebibliotek. Lund har länge varit föregångaren när det gäller förskolebibliotek i Sverige. Bibliotekschef Gunnel Olsson började redan 2010 med att starta upp förskolebibliotek. I nuläget finns inte tid och resurser för att ta emot alla förskolor som vill vara med.

Vi träffade även pedagog Catarina Krantz som visade förskolan Hedenhös förskolebibliotek i Gunnesbo, en stadsdel i Lund. Varje förskolebibliotek får i starten 6000 kr/år av stadsbiblioteket för att köpa litteratur. Biblioteken långtidslånar även från stadsbiblioteket i Lund. Ett par gånger per termin kommer barnbibliotekarien från stadsbiblioteket och berättar om böcker för barnen. När det gäller inredningen av biblioteket får förskolan själva stå för kostanden. Hedenhös förskolebibliotek har även bokpåsar med fem böcker som föräldrarna kan låna med sig hem. Dessa bokpåsar används flitigt av föräldrar och barn. Böckerna kommer från stadsbiblioteket och byts ut en gång per termin.

hedenhos2
Förskolebiblioteket Hedenhös

Malmö
Förskolorna i Malmö får stöd av Pedagogisk inspiration (motsvarar Medioteket i Stockholm)i utbildning och stöttning av sin uppbyggnad, men innehållet får förskolorna bestämma själva. Malmös förskolebibliotek drivs av ett projekt som heter Läsmagi och som har beviljats stöd av Statens Kulturråd. Projektet leds av den nytillsatta samordnaren Susanna Jarströmer. I Malmö finns det 250 kommunala förskolor, 100 språkombud och 50 förskolebibliotek. Satsningen på förskolebibliotek startade 2014.

Vi hälsade på pedagog Arabella Cosovic som är engagerat språkombud på förskolan Korrebäckens förskola i södra Malmö. Förskolebiblioteket är skapat av återanvänt material och har materialmässigt inte kostat någonting (förutom en plexiglasskiva för dryga hundralappen!). Förskolan har grön flagg. Barnen har varit väldigt delaktiga och engagerade i utformningen av biblioteket. Barn och pedagoger letade möbler i förskolans källare och gjorde om dem till exempelvis bokhyllor. De gjorde studiebesök på Malmö stadsbibliotek och hämtade inspiration därifrån. Förskolebiblioteket har fått böcker via läsmagi (3500 kr) men många föräldrar har också skänkt böcker. Planet som förskolebiblioteket ligger i heter Sagovinden. Utanför biblioteket finns ett lekutrymme där barnen kan klä ut sig, rita, dansa eller spela teater.

Korrebäckens förskola.jpg
Korrebäckens förskola har gjort fina bokhyllor av lastpallar.

Stor tack till Lund och Malmö som tog emot oss så fint och välkomnande.
Vill ni veta mera eller har några funderingar kring förskolebibliotek så får ni gärna höra av er till barnutvecklingsgruppen.

/Rose-Marie Nilsson

0

Regionbibliotek Stockholm – arbetsmöte på Hallunda bibliotek med länets barnbibliotekarier

Här kommer en kort rapport efter ett arbetsmöte för barnverksamma i Stockholms län som Regionbibliotek Stockholm arrangerade på Hallunda bibliotek 28/9.

Marie Johansen och Annette Nordman presenterade Botkyrka biblioteks interkulturella och normkritiska förhållningssätt de har i sitt arbete. Här kan du läsa mer: https://bibliotek.botkyrka.se/om-oss

Vi diskuterade vilken roll biblioteken kan ha när det gäller nyanlända och asylsökande barn. Vilka utmaningar och hinder finns? Vilka behov och önskemål finns det hos nyanlända/asylsökande barn och unga på biblioteken?

Sigtuna bibliotek, Paula Norrlid och Barnens bokbuss Christina Johnson Stockholms stadsbibliotek berättade om sin verksamhet för nyanlända barn.

Många kommuner (Solna, Sigtuna, Sollentuna) samordnar olika volontärer, föreningar, simhall, fritidsgårdar, bibliotek och tar fram infomaterial på olika språk om verksamheterna. Meet Sollentuna som är namnet på en ny mötesplats som finns på Sollentuna bibliotek.

Sofie Samuelsson, Regionbiblioteket, tipsade om boken Att möta barn på flykt av Lars H Gustafsson. Boken går att ladda ner eller beställa gratis.
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt

mota-barn-pa-flykt


Katarzyna Kasprzyk från Internationella biblioteket berättade kort om deras verksamhet. Besök gärna IBs hemsida:
http://interbib.se/sv På hemsidan kan du ladda ner mallar och broschyrer på olika språk om t ex bibliotek och små barns språk.

Läs gärna mer om IB:s barnboksvecka v.46 som bjuder in några av väldens barnboksförfattare, i år kommer gästerna från Somalia, Palestina och Pakistan.
http://interbib.se/sv/arkiv/barnboksveckan

barnboksveckan

På Regionbiblioteks hemsida kan du läsa mer om kommande utbildningar. http://regionbiblioteket.se/

/Rose-Marie Nilsson